Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı:KIZILELMA BİLİŞİM E-TİCARET DANI ŞMANLIK GIDA A.Ş

Satıcı’nın Açık Adresi:Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı

No: 200 Kocasinan İş Merkezi B Blok Kat: 2 Bahçelievler/istanbul

Satıcı’nın Telefonu: 0 212 503 23 00

Satıcı Mersis No:0560125410200001

Satıcı E-Posta Adresi :info@duttip.com.tr

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi:

Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş Çağrı Merkezi:

ALICI

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İş bu Sözleşme’nin tarafları iş bu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İş bu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş ’ye ait  www.duttip.com.tr alan adlı web sitesinden (“Web sitesi”),  Satıcıya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İş bu  Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş ile akdetmiş oldukları Web sitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar iş bu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş‘nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. www.duttip.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satici Unvani Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar
                   

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

  • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
  • Kargo Ücreti:
  • Kargo Dahil Toplam Bedeli:
  • Ödeme Şekli ve Planı:
  • Alınan Vade Farkı:
  • Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, KIZILELMA BİLİŞİM E-TİCARET DANIŞMANLIK GIDA A.Ş  TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ KIZILELMA BİLİŞİM E-TİCARET DANIŞMANLIK GIDA A.Ş ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MADDE 4- MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, alıcının satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, alıcının sipariş formunda ve iş bu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa alıcıya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı  haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat alıcı tarafından teslim alınmasından önce alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı  haller de satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıyı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde alıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren ……….. gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı iade edeceği malı satıcıya satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli satıcıya aittir. Alıcının iade edeceği malı satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcının cayma hakkını  kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın satıcının  iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), alıcının ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcıya yaptığı tüm ödemeler alıcıya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

KIZILELMA BİLİŞİM E-TİCARET DANIŞMANLIK GIDA A.Ş, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICININ, KIZILELMA BİLİŞİM E-TİCARET DANIŞMANLIK GIDA A.Ş ‘E KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE KIZILELMA BİLİŞİM E-TİCARET DANIŞMANLIK GIDA A.Ş ‘DEN BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat satıcıya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini satıcılara doğrudan veya Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş üzerinden iletecektir. Şikayetin Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş iletilmesi halinde Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 12 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcının, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyandan alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 13 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Web sitesinde yer alan Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve Kızılelma Bilişim E-Ticaret Danışmanlık Gıda A.Ş ‘nin resmi defter ve ticari  kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi  anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, …/…/20…. tarihinde, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.